Gå till innehållet. Gå till navigation

IBC Euroforum - Konferenser, kurser, företagsanpassad utbildning

Personliga verktyg
  Sektioner  Informa IBC Sweden är inte längre en del av Informa-gruppen och Informa, IBC och Euroforum är namn som används under licens från respektive ägare inom Informa-gruppen.
  Få vårt nyhetsbrev
  Senaste Nytt
  2. oktober 2015
  Värdeskapande fastighetsutveckling
  Kursen behandlar alla de delar som tillsammans leder fram till värdeökning av ett utvecklingsprojekt. Stort fokus kommer att ligga på den värdestegring som sker i ett tidigt skede, bl a under planprocessen.
  Läs mer
  30. september 2015
  Förebyggande AML-arbete och verklig huvudman
  Högaktuell endagskonferens om vilka nyheter och förändringar som pågår inom penningtvättsområdet. Vilka krav kommer ställas på företagen och den interna organisationen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism? Regelverket är mångfacetterat och består av olika lagar och förordningar.
  Läs mer
  29. september 2015
  Skatteoptimering vid ut- och inflyttning
  Transparensens tidsålder är här! Vad innebär det för förmögna privatpersoner, ägarledda företag och entreprenörer i praktiken?
  Läs mer
  Samarbetspartner